Konkurs - Mój ulubiony kubek kawy

REGULAMIN KONKURSU

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs fotograficzny jest organizowany pod nazwą „Mój ulubiony kubek kawy” i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu jest Roastains Przemysław Tarnawski ul. Dąbka 8/224, 30-732 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców REGON 121471786, NIP 6792970199.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem profilu na Instagramie oraz profilu Facebook Roastains od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia  30.10.2021 do 7.11.2021.

 

 • 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnik Konkursu zapewnia, że wykonane prace nie są obciążone żadnymi prawami autorskimi osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora wykonanej pracy konkursowej w należących do Organizatora kontach w serwisach Instagram/Facebook tj.  www.instagram.com/roastains / www.facebook.com/roastains oraz na stronach internetowych należących do organizatora.

 

 • 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

 1. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 2. b) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać aktywne i publiczne konto w portalu Instagram /Facebook
 3. c) wykona Zadanie Konkursowe w terminie określonym w regulaminie • 4

ZADANIE KONKURSOWE

 

 1. a) Zadanie Konkursowe polega na dowolnej interpretacji tematu: „Mój ulubiony kubek kawy” 
 2. b) Wykonanie zadania konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram lub Facebook przez Uczestnika Konkursu dowolną formę wyrazu twórczego tj. fotografia, utwór audiowizualny, kolaż, rysunek, GIF itp. zgodny z zadanym tematem „Mój ulubiony kubek kawy” 
 3. b) Pod postem konkursowym opublikowanym na stronie Organizatora, Uczestnik napisze komentarz “biorę udział w konkursie”
 4. c) Uczestnik na opublikowanych materiałach oznaczy Organizatora @roastains. 
 5. d) Uczestnik oznaczy pracę konkursową hasztagiem #konkursRoastains

 

 • 4

NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody. 
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni 3 (słownie: trzech) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie. 
 3. Nagrodami w Konkursie są: 

 

 1. dla zdobywcy pierwszego miejsca - zwana dalej Nagrodą Główną: Kubek emaliowany z logo Roastains oraz 3x250g wybranej kawy, dostępnej na stronie organizatora. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia Nagrody na terytorium Polski kurierem DPD lub poprzez Paczkomaty Inpost
 2. dla zdobywcy drugiego miejsca - 2x 250g wybranych kaw - dostępnych na stronie organizatora. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia Nagrody na terytorium Polski kurierem DPD lub poprzez Paczkomaty Inpost
 3. dla zdobywcy trzeciego miejsca - 1x 250g wybranej kawy - dostępnej na stronie organizatora. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia Nagrody na terytorium Polski kurierem DPD lub poprzez Paczkomaty Inpost.
 4. dla pozostałych uczestników konkursu organizator przewiduje nagrodę pocieszenia jaką jest jednorazowy kod rabatowy 20% rabatu na wszystkie kawy dostępne na stronie www.roastains.com.  Organizator zobowiązuje się do dostarczenia Nagrody drogą elektroniczną.

 

 1.       Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego      Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 

 1. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej do 5 (pięciu) dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, w opublikowanym poście na profilu Organizatora oraz w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram/Facebook. 
 2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzców Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, polskiego numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego na terytorium RP. 

 

 • 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Warunkiem odbioru Nagród w  Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego i wszelkich danych niezbędnych do przekazania nagrody. 

 

 1. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez serwisy Instagram/Facebook.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. 
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zadzwoń do nas! 12 333 79 77
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl